Środa, 06 lipca 2022, Imieniny: Dominiki, Jaropełka, ſucji PL EN | |

Книги українською та російською мовами забрати в Genius loci!

Книги українською та російською мовами забрати в Genius loci!

Для тих, кому довелося залишити свої книги в Україні.

В Археологічному заповіднику Genius loci доступні видання (для дітей та дорослих) українською та російською мовами. Просто приходь і позич або візьми книгу безкоштовно. Запрошуємо!

Книги подаровано з сімейної колекції пані Мирослави Новицької – ми дуже вдячні за всі пожертви!

Велика подяка пані Славі Макарович, яка зробила цей контакт можливим.

 

Dla tych, którzy musieli zostawić swoje książki w Ukrainie, dostępne są obecnie w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci publikacje (dla dzieci i dorosłych) po ukraińsku i rosyjsku. Wystarczy przyjść i bezpłatnie wypożyczyć lub zabrać coś dla siebie. Zapraszamy!

Książki podarowała z zasobów rodzinnych Pani Mirosława Nowicka - bardzo dziękujemy za wszystkie przekazane dary!

Podziękowania dla p. Sławy Makarowicz, która umożliwiła ten kontakt.

 

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.