Wtorek, 16 lipca 2024, Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli PL EN | |

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA  REZERWATU

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW

W REZERWACIE ARCHEOLOGICZNYM GENIUS LOCI ORAZ KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY IN SUMMO

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rezerwat Archeologiczny Genius loci jest otwarty dla publiczności w następujących godzinach:

wtorek – czwartek 10.00 – 16.00

piątek – sobota 10.00 – 18.00

niedziela 10.00–15.00

W poniedziałki zarówno wnętrza, jak i plener Rezerwatu są zamknięte.

 1. Rezerwat Archeologiczny Genius loci zapewnia zwiedzanie kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo na Ostrowie Tumskim oraz szklanych konstrukcji symbolizujących zarysy palatium Mieszka I, w tygodniu, dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 9.00 – 15.30. Obowiązuje uprzednie umówienie się mailowo lub telefonicznie, nie później niż dzień przed planowaną wizytą na adres: rezerwat@muzarp.poznan.pl , tel. 61852 21 67
 2. Rekomendujemy zwiedzającym odkażanie rąk płynem znajdującym się przy wejściu do muzeum
 3. Wejście na ekspozycje wewnętrzne Rezerwatu jest biletowane.
 4. Obowiązuje ruch pieszy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych).
 5. Podczas korzystania z kiosków multimedialnych wskazana jest dezynfekcja rąk płynem umieszczonym w pobliżu tych urządzeń.
 6. Zwiedzanie grupowe może się odbywać w grupach do 25 osób włącznie.
 7. Zajęcia edukacyjne mogą się odbywać w grupach do 25 osób włącznie.
 8. Grupy, w których jest więcej osób, muszą być dzielone, co w przypadku korzystania z przewodnika pociąga za sobą konsekwencje wyższych kosztów.

 

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Na terenie wszystkich ekspozycji obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
 • palenia tytoniu oraz używania e-papierosów;
 • spożywania napojów, posiłków, lodów i innych słodyczy;
 • zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
 • ślizgania się po nawierzchni, biegania, zjeżdżania po poręczach;
 • wchodzenia do wnętrza obiektu i pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania.
 1. Dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych bądź kamer filmowych przy następujących ograniczeniach:
 • zakazane jest stosowanie lampy błyskowej lub innej formy doświetlania;
 • zakazane jest używanie statywów;
 • wykonane zdjęcia lub materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku.
 1. Wykorzystanie wykonanych zdjęć lub materiałów filmowych w celach innych niż do prywatnego użytku, w szczególności publikacja zdjęć lub materiałów filmowych przedstawiających eksponaty, sale wystawiennicze, fragmenty ekspozycji, a także wnętrza i architekturę siedziby Muzeum - Pałacu Górków, wymaga pisemnej zgody dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a w przypadku wykorzystania zdjęć lub materiałów filmowych do celów komercyjnych - także wniesienia stosownej opłaty, ustalonej przez dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
 2. Zgody dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wymaga:
  - prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);
  - organizowanie akcji reklamowych.

 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi wystaw.
 2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Rezerwatu.

 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Zwiedzający zobowiązani są do kulturalnego zachowania.
 2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
 3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w poniedziałki w godzinach 14.00–15.00.

 

 

 

 

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.