Wtorek, 16 lipca 2024, Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli PL EN | |

Projekt Publikacja katalogu do wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius loci pt. „PRZEKRÓJ POZNANIA”

Projekt Publikacja katalogu do wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius loci pt. „PRZEKRÓJ POZNANIA”

W październiku ekspozycja Rezerwatu Archeologicznego Genius loci wzbogaci się o długo oczekiwany katalog naszej wystawy stałej.
 
W ramach Programu Rządowego "Wspieranie działań muzealnych", nasz projekt pt.: Publikacja katalogu do wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius loci pt. „PRZEKRÓJ POZNANIA”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.
 
Już dziś zapraszamy 26 października na event promujący to wydawnictwo, które będzie bezpłatne dla wszystkich przyjaciół i gości Genius loci!  
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 
 

 


W 2024 roku przystępujemy do realizacji projektu pt. Katalog wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius loci pt. „Przekrój Poznania” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”. Wystawa stała „PRZEKRÓJ POZNANIA” jest pierwszą ekspozycją, prezentującą w kompleksowy sposób zabytki archeologiczne pochodzące z badań poznańskiej wyspy katedralnej, prowadzonych od 1938 r. do dziś. Artefakty pochodzą z miejsc ważnych dla polskiej państwowości: najstarszego palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy, pierwszej katedry mieszczącej groby Piastów i cmentarza należącego do grodu poznańskiego, gdzie spoczęli pierwsi poznaniacy. Eksponaty przekazane przez cztery instytucje archeologiczne (Wydział Archeologii UAM; Instytut Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu; Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską Henryka Klundera i zbiory Muzeum Archeologicznego w Poznaniu) umieszczone są w przestrzeni zachowanego in situ wykopu badawczego prezentującego relikty wałów obronnych z X w., co pozwala zrozumieć kontekst wystawy i logikę prac wykopaliskowych. Treść katalogu rozwijać będzie tematykę i zakres chronologiczny wystawy oraz zawierać katalog zgromadzonych na niej zabytków. Dwujęzyczna wersja publikacji spełni najwyższe standardy wydawnicze będąc bogato ilustrowanym albumem.

 

Spis treści:
Słowo wstępne,
Prof. dr hab. Marzena Szmyt (Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
Rozdział I
1) „Genius loci – duch wyspy tumskiej”, dr Agnieszka Stempin (Muzeum Archeologiczne w
Poznaniu– Rezerwat Archeologiczny Genius loci)
2) „Poznańska wyspa skarbów – historia spektakularnych odkryć”, prof. dr hab. Hanna
Kóčka-Krenz (Wydział Archeologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
3) „Początki państwa polskiego i rola Poznania w świetle najnowszych badań
archeologicznych”, prof. dr hab. Michał Kara (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk):
4) "Poznańskie fortyfikacje - monumentalny symbol władzy pierwszych Piastów", Mateusz
Sikora (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Rezerwat Archeologiczny Genius loci)
5) „Pierwsi Poznaniacy - o osadzie i dawnej nekropoli grodowej na Śródce”, Paweł Pawlak
(Pracownia ArcheologicznoKonserwatorska H. Klunder)
6) „Pokolenie 966 – oczami archeogenetyki”, dr hab. Luiza Handschuh (Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN)
7) „Wyczytane z kości – spojrzeć w oczy naszym przodkom”, dr Dorota Lorkiewicz-
Muszyńska (Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu)

8) „Miasteczko biskupie – o losach poznańskiej wyspy katedralnej w XVI w.”, dr Olga
Antowska-Gorączniak (Wydział Archeologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu)
9) „Edukacja z dobrym duchem”, Agnieszka Wiącek, Karolina Szczygieł, Daria Sikora
(Muzeum Archeologiczne w Poznaniu– Rezerwat Archeologiczny Genius loci),
Rozdział II
10) Noty katalogowe 80 zabytków pojedynczych i grup zabytków, Marcin Kasprowicz
(Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Rezerwat Archeologiczny Genius loci)
Rozdział III
11) "Spacer z powidokiem czyli archeo-inspiracje w Genius loci", dr Agnieszka Stempin
(Muzeum Archeologiczne w Poznaniu– Rezerwat Archeologiczny Genius loci)

Do katalogu zostanie wykonanych 100 zdjęć, których Autorka będzie Kateriny Zisopulu-
Bleja, archeolog z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

galeria

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.