Środa, 17 kwietnia 2024, Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina PL EN | |

POKOLENIE 966 – ŚWIT WIELKICH PRZEMIAN

 

Nazwa projektu: Pokolenie 966 – świt wielkich przemian

Miejsce realizacji: Rezerwat Archeologiczny Genius loci, ul. Posadzego 3

 Koordynator projektu: mgr Agnieszka Stempin

Czas trwania: Cały rok 2016

Finansowanie: Dofinansowano w ramach w ramach programu MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez NCK..

Cele i metody:

Projekt to szeroka kampania edukacyjna ma na celu upowszechnienie najnowszych wyników badań naukowych dotyczących początków państwa i chrześcijaństwa w Polsce oraz znaczenia wejścia w X w. do rodziny państw chrześcijańskich. Zaplanowano 3 cykle działań. Pierwszy z nich (wystawa stała „Pokolenie 966”), o charakterze stacjonarnym, skierowano do zwiedzających Ostrów Tumski w Poznaniu.

Działania mobilne „Tempora Christiana” polegają na przygotowaniu bezpłatnie udostępnianej szkołom prezentacji, która ma przybliżyć uczniom zarówno zabytki z X w. jak i zagadnienie chrystianizacji poprzez ukazanie jej przebiegu i znaczenia na tle historii ówczesnej Europy. Trzecie działanie to organizacja konferencji dla nauczycieli historii, religii, etyki i in. będącej zaproszeniem do uczestnictwa szkół w projekcie.

 

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.