Poniedziałek, 05 czerwca 2023, Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera PL EN | |

Oblicza gotyku- ”Barwy, światła i cienie gotyku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” - prezlekcja dr Olgi Antowskiej-Gorączniak 31.03.2023

Oblicza gotyku- ”Barwy, światła i cienie gotyku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” - prezlekcja dr Olgi Antowskiej-Gorączniak 31.03.2023

 

Kolejną prelekcję wygłosi archeolożka, dr Olga Antowska-Gorączniak. Nosić będzie tytuł "Barwy, światła i cienie gotyku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu".

 

Dr Olga Antowska-Gorączniak – archeolog, pracownik Wydziału Archeologii UAM. Zgodnie z założeniami projektu, prelekcja stanowić będzie odniesienie do struktur gotyckich w aspekcie lokalnym, a więc do Katedry poznańskiej i gotyckiego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny in Summo na poznańskim Ostrowie Tumskim. Ukazanie tych dwóch symbolicznych budowli ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia osadzenia tożsamości narodowej w strukturach europejskiego Christianitas. Katedra poznańska to nekropola pierwszych władców Polski i Matka wszystkich polskich katedr, a kościół NMP jest gotyckim kontynuatorem najstarszej budowli sakralnej na ziemiach polskich - kaplicy ufundowanej przy palatium Mieszka I przez pierwszą chrześcijańską władczynię - księżnę Dobrawę. Prelekcja odbędzie się w formie aktywnej jako wykład w kościele NMP in Summo połączony z prezentacją multimedialną oraz żywą dyskusją w obiekcie Rezerwatu Archeologicznego Genius loci.

 

 

Zapraszamy do Kościoła NMP in Summo na Ostrowie Tumskim 31 marca 2023 (piątek) o godzinie 18:00.

Wstęp wolny

 

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.