Sobota, 24 października 2020, Imieniny: Arety, Marty, Marcina PL EN | |

Wystawa fotograficzna - Geniusz Europy

Wystawa fotograficzna - Geniusz Europy

 

Konstantynopol, Akwizgran, Kordoba – śladami Geniusza

Serdecznie zapraszamy na czasową wystawę fotograficzną, której autorką jest Kateriny Zisopulu-Bleja.

Realizowany w Rezerwacie Genius loci w 2019 roku projekt edukacyjny skierowany był do dorosłych odbiorców. Skupiał on uwagę na tematyce związanej z rozwojem cywilizacji europejskiej.Sięgając po formę reportażu starano się wykorzystać potencjał fotografii jako wizualnego czynnika wzmacniającego przekazywane treści. Autorska wystawa pokazuje trzy centra kulturowe: Konstantynopol, Akwizgran i Kordobę, których oddziaływanie w okresie średniowiecza miało znaczący wpływ na kształtowanie się procesów cywilizacyjnych na terenie Europy. Wybór zdjęć był podyktowany kryterium stworzenia wielowątkowej narracji, w której obraz jest nie tylko interesującym estetycznie obiektem oddziałującym na zwiedzającego, ale który łączy się z merytorycznymi treściami przekazywanymi podczas cyklu wykładów.

Zasadą tworzenia wystawy było zachowanie równowagi między percepcją obrazu atekstem, a jej celem przekazanie takich treści, które mają zainteresować, poszerzyć wiedzę i wzbudzić emocje. Ekspozycja stanowi także zachętę do podejmowania samodzielnych podróży o charakterze tematycznym i dokumentowania ważnych kulturowo miejsc, co poprzedzić musi etap przygotowania oparty na pogłębieniu wiedzy.

W szczególnym czasie kiedy podróże stały się niemożliwe zapraszamy do odbywania niezwykłych, intelektualnych wypraw dzięki eskpozycji muzealnej, a na każdego zwiedzającego czeka prawdziwa niespodzianka w postaci albumu – pamiątki tej podróży.

 

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.