Środa, 25 maja 2022, Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny PL EN | |

Baza merytoryczna projektu Geniusz Europy

 

Konstantynopol, Akwizgran, Kordoba - śladami Geniusza - fototrelacja z wyprawy Kateriny Zisopulu

 

Co średniowieczna Europa zawdzięcza muzułmanom? - prof. dr hab. Katarzyna Pachniak

Cywilizacja europejska w świetle badań archeologicznych (Ostrów Tumski w Poznaniu a inne ośrodki w Europie) - prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Instytut Archeologii UAM

Eriugena – filozof renesansu karolińskiego - prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, Wydział Filozofii KUL JP II

Europa - droga wschodniorzymska (bizantyńska) - prof. dr hab. Marian A. Wesoły

Europa – już się zmierzcha, nadchodzi noc? - dr Paweł Bleja

Europejskie horyzonty Piastów wielkopolskich - dr Maciej Przybył, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Filozofia w Bizancjum – biała plama w świadomości europejskiej - dr hab. Magdalena Jaworska-Wołoszyn, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Renesans karoliński a przetrwanie tradycji antycznej - dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski, prof. UAM

Rola filozofii greckiej w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji Europy - prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk sdb, KUL JP II

Szachy jako gra i metafora cywilizacji europejskiej - Agnieszka Stempin, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Znaczenie prawa w kształtowaniu cywilizacji - dr hab. Katarzyna Stępień, KUL JP II

 

 

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.